เปิดโลกอาสา : มูลนิธิสุขภาพไทย

“เราดูแลลูกหลานเรายังไง เราก็จะดูแลน้องๆ ในสถานสงเคราะห์อย่างนั้นเหมือนกัน”
– คุณตาล นริศรา อารมณ์ชื่น

“มันได้ลดความเป็นอัตตาของเรา อัตตาก็คือ เราไม่ได้ยึดติดว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นของเ­รา สิ่งนี้จะต้องอยู่กับเราตลอดชีวิต สิ่งเหล่านี้มันได้เข้ามาสะท้อนกับตัวเอง”
– คุณตาล นริศรา อารมณ์ชื่น

“ตั้งแต่วันแรก เราจะเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ยิ้ม หน้าเฉยๆ ไม่ยิ้มแล้วไม่อยากมองหน้ามองตา จนเกือบเดือนกว่าที่เขาจะยอมรู้จักเรา พอมีการมอง มีการสัมพันธ์กันด้วยตาแล้ว รู้สึกเรามีความสุข”
– คุณสุรพี อภิมังคลากร (อาสา)

ติดต่อ มูลนิธิสุขภาพไทย
website : http://www.thaihof.org/
facebook : https://www.facebook.com/thaihof.org
ที่อยู่ : 403 ซอย 7 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-589-4243
Emai l: thaihof@yahoo.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s