บทสัมภาษณ์ : เวลามีค่า เอามาฝากไว้ ‘ธนาคารจิตอาสา’ คืนคุณค่าให้สังคม

270158_486766668012883_1085912319_n

“คุณว่า สังคมที่ดีต้องใช้อะไรสร้าง เงิน เทคโนโลยี ความรู้ แรงงาน? ”
แต่แท้จริงแล้ว สังคมที่ดี น่าอยู่ จะต้องประกอบด้วยมิติทางจิตใจเป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญ ‘กานพลู’ เห็นว่า งานอาสาสมัครเป็นงานอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ชีวิตมีคุณค่า ไม่ท้อแท้สิ้นหวัง และยังทำประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว อันเป็นพลังผลักดันสังคมที่ดีด้วย โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งปันเวลา ที่ใครๆ อาจคาดไม่ถึงว่าหากบริหารจัดการเวลาให้ดี ก็จะมีเวลาเหลือเฟือในการสร้างสังคมที่ดีไปด้วยกัน

ธีระพล เต็มอุดม หรือ ‘หนุ่ม’ หัวหน้าโครงการธนาคารจิตอาสา อธิบายว่า ธนาคารจิตอาสาเกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว เราคิดกันว่างานอาสาเป็นงานเชิงลึกที่เปลี่ยนแปลงคนได้

“ธนาคารจิตอาสาจึงมีงานหลักๆ ในเชิงสนับสนุน เรามีเวบไซต์ที่เปิดไว้ให้คนเข้ามาฝากเวลา พร้อมทั้งข้อมูลส่วนตัวว่าเขาอยากทำเรื่องอะไร ใส่ใจเรื่องอะไร มีทักษะเรื่องอะไร จะได้ไปเชื่อมโยงกับงานอาสาสมัครที่มาเปิดงาน ซึ่งเราจัดอยู่สม่ำเสมอให้สองฝ่ายมาเจอกันเอง”

หนุ่มเล่าว่า ภารกิจหลัก 3 ประการที่ธนาคารจิตอาสาขับเคลื่อนอยู่ คือ

1.ระบบการฝากเวลา (Time Bank)
“ในเมืองนอกเขาเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนเวลากัน เช่น ผมมีเวลาสองชั่วโมง และอยากช่วยเลี้ยงสุนัข ก็ใส่เครดิตเวลาเข้าไปในระบบสองชั่วโมง ใครต้องการคนเลี้ยงสุนัข ผมก็ไปช่วยเลี้ยง ไปแล้วเขาก็จะคลิกเวลาที่ผมให้ไปอยู่ในระบบ แล้วพอผมอยากให้ใครมาช่วยดูแลเด็กๆ ผมก็จะบอกไว้ใน Time Bank ก็จะมีคนที่อยากจะทำตรงนี้มาแลกเปลี่ยนฟรี เป็นลักษณะการบริการสังคม (Social services) แต่สังคมเมืองไทยเป็นอีกบริบทหนึ่ง และเราอยากรณรงค์เรื่องการใช้เวลา ก็เลยจัดทำเป็นเวบไซต์ให้ทุกคนได้มาแบ่งปันเวลาว่า เขาจะแบ่งเวลาที่เขามีอยู่นี้ไปเพื่อใคร เพื่อตัวเอง เพื่อในหลวง เพื่อครอบครัว เพื่อเพื่อน หรือเพื่อชุมชนของเขา พอเขามาฝากไว้ 10 ชั่วโมง 100 ชั่วโมง เขาก็จะบอกเจตนารมณ์ว่ามีทักษะอะไรไว้ในเวบไซต์ ส่วนองค์กรอาสาสมัครที่เขามาเปิดงานก็จะบอกความต้องการคุณลักษณะของอาสาสมัคร มันก็ไปเชื่อมโยงกันเองระหว่างผู้ที่มีเวลาพร้อมทักษะ กับงานอาสาที่ต้องการทักษะอย่างนั้นพอดี

“ผมมีความหวังว่า ถ้าแนวร่วมมาก และมีความเข้าใจมากพอ ก็เป็นดัชนีชี้วัดที่ดีตัวหนึ่งที่จะบอกกับสังคมไทย แทนที่จะบอกว่า สงกรานต์ปีนี้มีคนตายเท่าไหร่ คนไทยอ่านหนังสือกี่บรรทัด ก็จะเปลี่ยนเป็นว่า ปีนี้คนไทยไปเป็นอาสาสมัครเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมง คือเป็นทั้งการกระตุกสังคม และเป็นดัชนีชี้วัดสังคม ขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโลกอาสาที่มาเจอกันมากขึ้นโดยไม่ต้องควานหา”

ภารกิจหลักข้อที่ 2 คือ การปฐมนิเทศและการอบรม (Orientation and Training) หนุ่มบอกว่า งานนี้เป็นงานหนักไม่ใช่เล่นเพราะอยู่เบื้องหลังจริงๆ เป็นกระบวนการเตรียมพร้อมอาสาสมัครก่อนลงไปทำงานอาสาทั้งทางกาย ทางใจ และทางสังคม โดยนำเอาโยคะ การภาวนา ฯลฯ เข้าไปไว้ในกระบวนการ นอกจากนี้การจัดอบรมให้กับผู้สอนอาสาสมัคร และองค์กรที่รับอาสาเข้าไปทำงานด้วย (Training for Trainers) เพื่อให้เขาไปจัดกระบวนการอาสาได้อย่างรอบด้าน

“ส่วนภารกิจข้อที่ 3 คืองานอาสาสัมพันธ์ (VRM-Volunteer Relation Management) : เป็นการสร้างความต่อเนื่องในการมีกิจกรรม ความร่วมมือและสื่อสารระหว่างอาสาสมัครและองค์กรที่จัดกิจกรรม อย่างเช่นงาน ‘เพื่อนอาสา (Volunteer Dialogue)’ เป็นเรื่องการนำ ‘สุนทรียสนทนา’ ไปใช้ในการทำงาน มาเรียนแบบไม่เรียนกันครึ่งวันต่อเดือน มาคุยกัน บางเดือนเราก็แนะนำเรื่องการฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นเครื่องมืออาสาที่ช่วยทั้งชีวิตส่วนตัวของเขาและงานอาสา ทั้งหมดนี้เราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”

งานอีกอย่างหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ที่จะถึงคืองาน ‘เปิดโลกอาสา’ จัดที่ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน (BTS ราชเทวี) หนุ่มเล่าว่า เป็นงาน ‘ของขวัญอาสา’ ที่จะมาพบกันระหว่างจิตอาสา และองค์กรที่ต้องการจิตอาสา

“จัดมาสามครั้งแล้วครับ จริงๆ งานอาสามีมากมาย แต่คนยังไม่ค่อยรู้ว่ามีงานอาสาไม่น้อยทำที่บ้านได้ และตรงกับความสามารถของเขาด้วย นี่เป็นมิติความสัมพันธ์ทางสังคมที่ลึกซึ้งที่จะนำสังคมที่ดีได้ ซึ่งเรามองข้ามไม่ได้เลย”

แล้วเราจะรู้ว่า มีเวลาทำอะไรที่ดีๆ มากกว่าที่คิด!
——————————–
สอบถามรายละเอียด ธนาคารจิตอาสา
โทร.0-2617-1797
หรือคลิกเข้าไปฝากเวลาได้ที่ http://www.jitarsabank.com/
ตีพิมพ์ใน เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1068

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s